Тушаал, шийдвэр

Гарчиг Актын дугаар Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо Хүчинтэй эсэх Файл
1 Галт сумын 2020 онд ойгоос бэлтгэх модны дээд хязгаар батлах тухай 54 2019-12-19 2020-12-31 Хүчинтэй Татаж авах
2 Ойгоос хуш модны самар бэлтгэж ашиглахыг бүсчлэн тогтоох тухай А/463 2019-08-28 2020-09-01 Хүчинтэй Татаж авах
3 Бүрэнтогтох сумын 2020 онд ойгоос бэлтгэх модны дээд хязгаар батлах тухай тогтоол 07 2019-12-16 2020-12-31 Хүчинтэй Татаж авах
4 Цагаан-Уул сумын 2020 онд ойгоос бэлтгэх модны дээд хязгаар батлах тухай тогтоол 06 2019-12-18 2020-12-31 Хүчинтэй Татаж авах
5 Шинэ-Идэр сумын 2020 онд ойгоос бэлтгэх модны дээд хязгаар батлах тухай тогтоол 06 2019-12-12 2020-12-31 Хүчинтэй Татаж авах
6 Цэцэрлэг сумын 2020 онд ойгоос бэлтгэх модны дээд хязгаар батлах тухай тогтоол 05 2019-12-18 2020-12-31 Хүчинтэй Татаж авах