Бүх төрлийн зүсмэл материал нийлүүлнэ.

Бүх төрлийн зүсмэл материал нийлүүлнэ.

Аж ахуйн нэгж : Тэвхэн чулуу ХХК
Байршил: Жаргалант сум
Хэрэглээ: Хэрэглээний мод
Бүтээгдэхүүний төрөл: Шинэс /хар мод/
Хэмжээ: 20 м3 /Палк 15х15/
Борлуулах үнэ: 21000төг

Холбоо барих

80007229