тооно

Аж ахуйн нэгж : Түмний хүрд ХХК
Байршил: Жаргалант сум
Хэрэглээ: Хэрэглээний мод
Бүтээгдэхүүний төрөл: Шинэс /хар мод/
Хэмжээ: 1 Ширхэг /Гэрийн мод/
Борлуулах үнэ: 120000төг

Холбоо барих

95180481