Хуурай түлээ зарна.

Аж ахуйн нэгж : Бурхантын өгөөж
Байршил: Рашаант сум
Хэрэглээ: Түлээний мод
Бүтээгдэхүүний төрөл: Шинэс /хар мод/
Хэмжээ: 70 м3 /түлээ/
Борлуулах үнэ: 30000төг

Холбоо барих

94886035