Түлээний мод

Аж ахуйн нэгж : Ганжир чулуу ХХК
Байршил: Чандмань-Өндөр сум
Хэрэглээ: Түлээний мод
Бүтээгдэхүүний төрөл: Шинэс /хар мод/
Хэмжээ: 100 м3 /түлээ/
Борлуулах үнэ: төг

Холбоо барих

89231626