Түлээний мод

Аж ахуйн нэгж : Үүрийн долгио ХХК
Байршил: Эрдэнэбулган сум
Хэрэглээ: Түлээний мод
Бүтээгдэхүүний төрөл: Шинэс /хар мод/
Хэмжээ: 50 м3 /түлээ/
Борлуулах үнэ: төг

Холбоо барих

89767799