саж зарна

Аж ахуйн нэгж : "Экологи жим" ХХК
Байршил: Эрдэнэбулган сум
Хэрэглээ: Түлээний мод
Бүтээгдэхүүний төрөл: Шинэс /хар мод/
Хэмжээ: 80 м3 /Саж/
Борлуулах үнэ: 43000төг

Холбоо барих