Хийх хүнд арга нь олдоно...

Хийхгүй хүнд шалтаг олдоно...

ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧИН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗАР